Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bàn Thờ Treo Tường BTT 001

1.500.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 003

2.600.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 004

1.400.000
– Giá bán: Tuỳ thuộc kích thước và chất liệu gỗ – Kích thước: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107. (Mọi kích thước khác xin liên hệ) – Chất liệu: Gỗ Sồi, gỗ Gõ, gỗ Hương, gỗ Mít…. – Màu sắc: Tông Màu Sáng & Tối – Bảo hành: 5 năm Vận Chuyển Toàn Quốc Vận chuyển miễn phí tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 006

2.190.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 007

1.490.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 008

2.950.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 009

1.290.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 010

1.350.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 011

1.290.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 012

2.900.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 013

1.550.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng

Bàn Thờ Treo Tường BTT 014

1.550.000
 • Giá: Biến động theo kích thước và chất liệu gỗ
 • Kích thước chuẩn: 41×61, 48×69, 48×81, 48×89, 61×107cm. (hoặc liên hệ nếu quý khách có nhu cầu kích thước riêng)
 • Chất liệu gỗ tự nhiên: Gỗ sồi, gõ, hương, mít ...
 • Màu sắc: Tùy chọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại Đà Nẵng